Welkom

In verband met het Corona virus heeft het bestuur van de GUC besloten, in overleg met de directie van Croda, om de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging te verschuiven naar de najaarsbijeenkomst op woensdag 14 oktober.

  _______________________________________________

  Beste GUC leden,

  Onder normale omstandigheden hadden we in april een ALV van de GUC  gehad, maar helaas was dat niet mogelijk i.v.m het virus. Echter in deze vergadering zouden Jielis Boet en Henny Spruijt reglementair aftreden en ook niet meer herkiesbaar zijn. Het bestuur van de GUC zou Wim Reumermann  en André de Jong hebben voorgesteld om hun plaats in te nemen. Dit alles zal op  de komende Algemene Ledenvergadering, die nu op 14 oktober staat gepland, aan de leden worden voorgelegd.

  Tegenkandidaten kunnen zich in overeenstemming met artikel 10 lid a van de statuten uiterlijk 7 dagen voor de vergadering melden bij de secretaris.

  Hopelijk kunnen we tegen die tijd weer een (eventueel aangepaste)  ALV houden. 

  Een positieve bijkomstigheid van het virus is dat Pim van Dijk volop in de gelegenheid was om onze website te vernieuwen, hier zijn relaas.
  _______________________________________________

  Agenda

  • maandag 24 aug 2020, 09:30 : Bestuursvergadering
  • woensdag 14 okt 2020, 09:30 : Algemene ledenvergadering

   In de ALV zullen Jielis Boet en Henny Spruijt reglementair aftreden en zijn ook niet meer herkiesbaar.
   Het bestuur van de GUC hebben Wim Reumermann en André de Jong voorgesteld om hun plaats in te nemen.

  • maandag 16 nov 2020, 09:30 : Bestuursvergadering
  • woensdag 16 dec 2020, 17:00 : Kerstdiner

  _______________________________________________

  Foto nieuws (klik op de foto voor meer details)

  Bootreis Vecht 2019Uitjes

  Kerstdiner 2019Kerstdiners

  Kerstpakketten inpakken 2019Kerstpakketten inpakken

  Algemene leden vergadering 2019Algemene leden vergaderingen

  Najaar bijeenkomst GUC 2019Najaar bijeenkomsten