Welkom

In verband met het Corona virus heeft het bestuur van de GUC besloten, in overleg met de directie van Croda, om de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging te verschuiven naar de najaarsbijeenkomst op woensdag 14 oktober.

_______________________________________________

 • _

  In Memoriam

  Op de vroege ochtend van vrijdag 24 april is onze oud-collega Lambert Kombrink op 87-jarige leeftijd overleden. Voor meer informatie zie bijgaande rouwkaart Bertus Kombrink
 • _

  In Memoriam

  Op zondag 5 april is onze oud-collega Miel Hurks op 81-jarige leeftijd overleden en op vrijdag 10 april is in besloten kring afscheid van Miel genomen. Voor meer informatie zie bijgaande rouwkaart Miel Hurks.

_______________________________________________

Beste GUC leden,

Onder normale omstandigheden hadden we in april een ALV van de GUC  gehad, maar helaas was dat niet mogelijk i.v.m het virus. Echter in deze vergadering zouden Jielis Boet en Henny Spruijt reglementair aftreden en ook niet meer herkiesbaar zijn. Het bestuur van de GUC zou Wim Reumermann  en André de Jong hebben voorgesteld om hun plaats in te nemen. Dit alles zal op  de komende Algemene Ledenvergadering, die nu op 14 oktober staat gepland, aan de leden worden voorgelegd.

Tegenkandidaten kunnen zich in overeenstemming met artikel 10 lid a van de statuten uiterlijk 7 dagen voor de vergadering melden bij de secretaris.

Hopelijk kunnen we tegen die tijd weer een (eventueel aangepaste)  ALV houden. 

Een positieve bijkomstigheid van het virus is dat Pim van Dijk volop in de gelegenheid was om onze website te vernieuwen, hier zijn relaas.
_______________________________________________

Agenda

 • maandag 25 mei 2020, 09:30 : Bestuursvergadering
 • maandag 24 aug 2020, 09:30 : Bestuursvergadering
 • woensdag 14 okt 2020, 09:30 : Algemene ledenvergadering

  In de ALV zullen Jielis Boet en Henny Spruijt reglementair aftreden en zijn ook niet meer herkiesbaar.
  Het bestuur van de GUC hebben Wim Reumermann en André de Jong voorgesteld om hun plaats in te nemen.

 • maandag 16 nov 2020, 09:30 : Bestuursvergadering
 • woensdag 16 dec 2020, 17:00 : Kerstdiner

_______________________________________________

Foto nieuws (klik op de foto voor meer details)

Bootreis Vecht 2019Uitjes

Kerstdiner 2019Kerstdiners

Kerstpakketten inpakken 2019Kerstpakketten inpakken

Algemene leden vergadering 2019Algemene leden vergaderingen

Najaar bijeenkomst GUC 2019Najaar bijeenkomsten