Welkom

In verband met het Corona virus heeft het bestuur van de GUC besloten, in overleg met de directie van Croda, om de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging naar een nog nader te bepalen datum te verschuiven


  Kerstboodschap van Gerrit Oudendijk

  In de kerstboodschap van vorig jaar, werd stilgestaan bij wat gek is en wat niet. Dat had met name betrekking op onze manier van werken en omgangsvormen. Alles wat afwijkt van onze traditie (zo doen we dat hier nu eenmaal) wordt al snel als “gek” ervaren.

  2020 was een uitzonderlijk jaar waarin van iedereen veel gevraagd is, in zowel persoonlijke als zakelijke zin.  Het was een jaar van onvoorspelbaarheid, beperkingen en uitdagingen. Ook onze werkwijzen en omgangsvormen moesten vanwege de Covid-19 pandemie aangepast worden. In alle opzichten was het dus een “gek” jaar. Samen zijn we in staat gebleken om ons aan te passen en hebben ondanks de lastige omstandigheden gedaan wat gedaan moest worden. Dank daarvoor.

  Ook nu tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling zijn de omstandigheden anders. We kunnen het misschien niet vieren op de manier zoals we dat graag zouden willen. Volgens de stoïcijnse leer moeten we ons nu bewust richten op de goede dingen. Dat betekent dat we ons niet moeten richten op de omstandigheden waar we geen invloed op hebben, maar moeten focussen op de zaken waar we wel invloed op hebben. Dat is niet hetzelfde als passief zijn (we kunnen actief zo gezond mogelijk proberen te blijven), maar het betekent simpelweg dat we de omstandigheden moeten accepteren en daarbinnen op zoek moeten naar mogelijkheden. Laten we daarom ondanks de lastige tijden even stil staan bij wat we wel hebben, onze zegeningen tellen en er iets moois van maken.

  Met die gedachte wens ik jullie allemaal gezondheid en hele fijne dagen.

  Gerrit Oudendijk
  Site Director Croda Nederland BV

  Beste mensen,

  het is lang geleden dat u iets van ons gehoord hebt.
  Het zal niet verrassend zijn dat dit alles te maken heeft met de gaande pandemie.
  Van al onze plannen is letterlijk niets gekomen, we hebben domweg niets kunnen organiseren.
  Met name het personeelsfeest is daar de dupe van geworden.
  We hadden een mooi feest georganiseerd in maart en dat kon niet doorgaan.
  Vervolgens hebben we die datum verplaatst naar eind oktober, maar ook dat kon geen doorgang vinden.
  De situatie is nu zó dat we niet weer een nieuwe datum voor het feest hebben geprikt.
  Per saldo betekent dat; dat we geen feest hebben georganiseerd.
  We hebben echter met de zaalhouder afgesproken dat we het afgesproken scenario handhaven en een afspraak maken zodra de COVID19-situatie dat toelaat.
  Voor degenen die een / enkele kaart(en) hebben aangeschaft voor het personeelsfeest willen we graag meegeven dat die blijven gelden voor het eerstvolgende personeelsfeest, hoewel daar dus nog geen datum voor gepland staat.
  Gezien de huidige situatie lijkt dit het meest voor de hand liggende.
  Indien u geen gebruik meer wilt maken van de kaart(en) kunt u de kosten terugkrijgen onder overleggen van de betreffende kaart(en).
  Mochten hier vragen over zijn, neemt u dan alstublieft contact op met de personeelsvereniging.

  Met vriendelijke groeten,
  namens de Croda Personeelsvereniging

  Ron van Aken ron.van.aken@croda.com
  0180 – 31 88 50 of 06 – 443 06 143

  Beste GUC leden

  Onder normale omstandigheden hadden we in oktober een ALV van de GUC  gehad, maar helaas was dat niet mogelijk i.v.m het virus. 
  Een positieve bijkomstigheid van het virus is dat Pim van Dijk volop in de gelegenheid was om onze website te vernieuwen, hier zijn relaas.

   GUC Facebook

   Op onze GUC Facebook kunt u zowel nieuwtjes over Croda vinden, maar ook zaken uit de “oude doos” zoals foto’s van de open dagen en oude foto’s van de kaarsenfabriek. Uiteraard is het mogelijk om zelf berichten of foto’s toe te voegen. U hoef zich hiervoor alleen eenmalig te registeren. Heeft u nog vragen over het gebruik van deze Facebook, stuur dan een mailtje naar info@guc-gouda.nl

   Agenda

   • maandag 25 jan 2021, 09:30 : Bestuursvergadering

   Foto nieuws (klik op de foto voor meer details)

   Bootreis Vecht 2019Uitjes

   Kerstdiner 2019Kerstdiners

   Kerstpakketten inpakken 2019Kerstpakketten inpakken

   Algemene leden vergadering 2019Algemene leden vergaderingen

   Najaar bijeenkomst GUC 2019Najaar bijeenkomsten