In Memoriam

Op vrijdag 6 augustus is onze oud-collega Jacob van den Berg op 77 jarige leeftijd overleden.


Er gelegenheid de familie te condoleren op D.V. woensdagmiddag 11 augustus van 13.00 uur tot 13.20 uur in de Hervormde Kerk te Haastrecht, Kerkplein 9.

Aansluitend vindt om 13.30 uur de rouwdienst en begrafenis in beperkte kring plaats. De rouwdienst zal te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl


Voor meer informatie zie bijgaande rouwkaart Jacob van den Berg

Kerstboodschap van Gerrit Oudendijk

In de kerstboodschap van vorig jaar, werd stilgestaan bij wat gek is en wat niet. Dat had met name betrekking op onze manier van werken en omgangsvormen. Alles wat afwijkt van onze traditie (zo doen we dat hier nu eenmaal) wordt al snel als “gek” ervaren.

2020 was een uitzonderlijk jaar waarin van iedereen veel gevraagd is, in zowel persoonlijke als zakelijke zin. Het was een jaar van onvoorspelbaarheid, beperkingen en uitdagingen. Ook onze werkwijzen en omgangsvormen moesten vanwege de Covid-19 pandemie aangepast worden. In alle opzichten was het dus een “gek” jaar. Samen zijn we in staat gebleken om ons aan te passen en hebben ondanks de lastige omstandigheden gedaan wat gedaan moest worden. Dank daarvoor.

Ook nu tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling zijn de omstandigheden anders. We kunnen het misschien niet vieren op de manier zoals we dat graag zouden willen. Volgens de stoïcijnse leer moeten we ons nu bewust richten op de goede dingen. Dat betekent dat we ons niet moeten richten op de omstandigheden waar we geen invloed op hebben, maar moeten focussen op de zaken waar we wel invloed op hebben. Dat is niet hetzelfde als passief zijn (we kunnen actief zo gezond mogelijk proberen te blijven), maar het betekent simpelweg dat we de omstandigheden moeten accepteren en daarbinnen op zoek moeten naar mogelijkheden. Laten we daarom ondanks de lastige tijden even stil staan bij wat we wel hebben, onze zegeningen tellen en er iets moois van maken.

Met die gedachte wens ik jullie allemaal gezondheid en hele fijne dagen.

Gerrit Oudendijk
Site Director Croda Nederland BV

In Memoriam

Vrijdag 23-10-2020 bereikte ons het droeve bericht dat één van onze zangers, de bas Louis ten Broeke op 87-jarige leeftijd is overleden.


Onze gedachten en condoleances gaan uit naar zijn vrouw Anny en zijn kinderen en kleinkinderen, en wensen hen sterkte in deze droeve dagen.

Helaas zullen ook wij in deze periode gehouden zijn aan de nu geldende regels en dus niet voor de laatste maal voor hem en zijn familie mogen zingen.
Als laatste afscheid zullen wij voor hem en zijn naasten een erehaag vormen bij het verlaten van de kerk.
Rust zacht Louis en dank voor alles wat je voor ons koor hebt gedaan.

In Memoriam

Op 8 oktober is onze oude-collega Dirk  Droog overleden.

De crematie vindt in besloten kring plaats.

Er is gelegenheid tot condoleren of Dirk te herdenken op vrijdag 16 oktober van 11:00 tot 13:00 in Het Wapen van Stolwijk, Dorpsplein 4 te Stolwijk.


Op de persoonlijke pagina: zogeliefd.blauwevlinder.nl/dirkdroog kunt u een bericht achterlaten en een lichtje aansteken,


Voor meer informatie zie bijgaande rouwkaart Dirk Droog