Bestuur

Het bestuur wordt gekozen en benoemd door de ALV, de voorzitter wordt in functie gekozen de overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld.Elk bestuurslid treedt 2 jaar na zijn benoeming af, waarbij in de oneven jaren de voorzitter en de penningmeester en een bestuurslid en in de even jaren de secretaris en een ander bestuurslid aftreden.

 

Herman ten Barge
Voorzitter
André de Jong
Secretaris
Nico Man
Penningmeester
Mennie van Oosten
Bestuurslid
Jaap Minnee
Bestuurslid

 

 

]

 

Gebruik van de website
Met de website site willen we het onderlinge contact tussen medewerkers en oud-medewerkers van de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo, Unilever Emery, Unichema Chemie, Uniqema en Croda bevorderen.

De site gebruiken we als een mededelingenbord waarop de agenda’s en jaarverslagen zijn terug te vinden en waarop we het wel en wee van onze leden, de vereniging of het bedrijf bekend kunnen maken. Met foto’s, filmpjes en verhalen willen we proberen de geschiedenis van het bedrijf en de bijdrage van het personeel daaraan, levend te houden.Ook zullen mededelingen van de Gepensioneerdenverenigingen ( VUG en VGN) en de Pensioenfondsen worden geplaatst en kunnen op verzoek van Croda de “Croda-mededelingen” worden opgenomen die voor oud-medewerkers interessant kunnen zijn.

De leden die een E-mail adres hebben, ontvangen de uitnodigingen voor de vergaderingen of activiteiten via de mail en kunnen, door de op de website geplaatste links, uitgebreider kennis nemen van voor hen relevante informatie.
Door het gebruik van de website zal de “papieren communicatie” afnemen, hetgeen niet alleen beter is voor het milieu maar waardoor ook de kosten voor verzending e.d. afnemen.

Mist u iets, of heeft u suggesties waardoor de site nog aantrekkelijker wordt voor oud-medewerkers, laat het ons weten en wij zullen reageren!!