Contact

 

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u andere informatie; neem contact op met het secretariaat van G.U.C. door een e-mail te sturen naar: info.guc.gouda@gmail.com
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet!

André de Jong
Secretariaat GUC-Gouda
Boezemsingel 86,
2831XS Gouderak

Doelstellingen van de GUC

Het bevorderen van duurzaam contact tussen de leden onderling en tussen haar leden en werknemers van Cargill te Gouda. Tweemaal per jaar beleggen wij een bijeenkomst voor de leden, de Algemene ledenvergadering in het voorjaar en de Najaarsbijeenkomst, waarbij de echtgenoten of de partners van de leden ook welkom zijn.

Het behartigen van gemeenschappelijke materiële en immateriële belangen van alle gepensioneerden, non-actieven en nabestaanden van werknemers en oud-werknemers die tijdens hun laatste dienstverband werkzaam waren bij het bedrijf gevestigd op Buurtje 1 te Gouda, nu Cargill. De GUC heeft leden die hun pensioen ontvangen van Progress (Unilever) of van Delta Lloyd (voorheen van Noblesse (ICI)) of bij Pensioenkring Cargill (voorheen Croda Pensioenfonds ).

Voor de belangen behartiging van de Progress gepensioneerden werken we samen met de Vereniging van Unilever Gepensioneerden. (VUG)

De belangenbehartiging van de gepensioneerden van Pensioenkring Cargill  wordt door het bestuur van de GUC gedaan. Wij onderhouden hiertoe contacten met de directie van Cargill Gouda en het bestuur van   Pensioenkring Cargill. Ook wordt de GUC betrokken bij het afvaardigen van een gepensioneerde naar het bestuur en het afvaardigen van een gepensioneerde naar het verantwoordingsorgaan van Pensioenkring Cargill.

De GUC heeft ongeveer 225 leden. De contributie bedraagt zes euro per jaar. De penningmeester verzoekt eenmaal per jaar om de contributie aan hem over te maken, m.u.v. de Progress gepensioneerden waarvan de contributie wordt ingehouden op de maandelijkse pensioenuitkering.