ALV 2023

Aanmelden Algemene Leden Vergadering

Via onderstaande keuze kunt u zich aanmelden voor de GUC voorjaarsbijeenkomst op woensdag 28 juni. Deze bijeenkomst zal om 09:30 beginnen en zal ongeveer tot 12:00 duren.

Wij verzoeken u, als u na aanmelding onverhoopt verhinderd mocht zijn, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan het bedrijfsrestaurant, tel nr. 0182-542395 of via E-mail restaurant_gouda@cargill.com

Aanmeldingsformulier GUC algemene ledenvergadering 28 juni 2023

Aanmelding ALV 2023 (#15)