Aanmelden Kerstdiner 2023

Het bestuur van de gepensioneerdenvereniging heeft het genoegen u namens de directie uit te nodigen voor het jaarlijkse kerstdiner op woensdag 20 december in het bedrijfsrestaurant van Cargill Bioindustrial Buurtje 1 te Gouda.

Als u aan het kerstdiner wilt deelnemen kunt u zich uiterlijk tot 13 december aanmelden via onderstaand document.

Aanmelden Kerstdiner 2023