Inkomstenbelasting pensioenfonds Croda

Het is mogelijk dat bij de aangifte van de inkomstenbelasting, de vooraf ingevulde bedragen over het eerste half jaar van het pensioenfonds van Croda ontbreekt.


Navraag bij Dion Pensioenservice, die deze gegevens maandelijks verplicht doorgeeft aan de belastingdienst, heeft gecontroleerd dat dit probleem niet bij Dion ligt. Zij hadden de gegevens van de betreffende persoon (incl alle uitkeringsgegevens) gewoon gemeld.


Dus voor degene die voorheen bij het Croda pensioenfonds waren aangesloten, controleer goed bij het invullen van de inkomstenbelasting of zowel er bedragen staan bij Stichting Pensioenfonds Croda in liquidatie en STICHTING HET NEDERLANDSE PENSIOENFONDS


Als de gegevens van Pensioen Croda in liquidatie inderdaad ontbreken, dient u deze gegevens alsnog toe te voegen aan de aangifte. Deze jaaropgave over het 1e halfjaar 2023 is in juli 2023 door Dion Pensioen Service aan u verzonden.

Mocht dit per ongeluk vergeten zijn en de aangifte reeds verzonden is wordt u sterk geadviseerd alsnog uw aangifte te corrigeren door weer in te loggen op de website van de belastingdienst en de reeds ingeleverde aangifte alsnog aan te vullen.