In Memoriam

Vrijdag 23-10-2020 bereikte ons het droeve bericht dat één van onze zangers, de bas Louis ten Broeke op 87-jarige leeftijd is overleden.


Onze gedachten en condoleances gaan uit naar zijn vrouw Anny en zijn kinderen en kleinkinderen, en wensen hen sterkte in deze droeve dagen.

Helaas zullen ook wij in deze periode gehouden zijn aan de nu geldende regels en dus niet voor de laatste maal voor hem en zijn familie mogen zingen.
Als laatste afscheid zullen wij voor hem en zijn naasten een erehaag vormen bij het verlaten van de kerk.
Rust zacht Louis en dank voor alles wat je voor ons koor hebt gedaan.