Personeelsvereniging kerstreis naar Essen

De PV55 organiseert op zaterdag 16 december a.s een kerstreis naar Essen. De kosten hiervan bedragen € 25,- voor leden en € 32,50 voor buitengewone leden (zoals de gepensioneerde leden).
Graag vragen we de bijdrage over te boeken op de bankrekening van PV55, nr. NL79 ABNA 0580 6546 21
Aanmelden kan tot woensdag 13 december a.s. bij:
Ron van Aken (rp.aken@ziggo.nl) of Rowena Burger (rowena_burger@cargill.com) of Paul van den Berg (paul_vandenberg@cargill.com). Voor meer informatie zie hier of op de website van de Personeelsvereniging