Kerstboodschap van Gerrit Oudendijk

In de kerstboodschap van vorig jaar, werd stilgestaan bij wat gek is en wat niet. Dat had met name betrekking op onze manier van werken en omgangsvormen. Alles wat afwijkt van onze traditie (zo doen we dat hier nu eenmaal) wordt al snel als “gek” ervaren.

2020 was een uitzonderlijk jaar waarin van iedereen veel gevraagd is, in zowel persoonlijke als zakelijke zin. Het was een jaar van onvoorspelbaarheid, beperkingen en uitdagingen. Ook onze werkwijzen en omgangsvormen moesten vanwege de Covid-19 pandemie aangepast worden. In alle opzichten was het dus een “gek” jaar. Samen zijn we in staat gebleken om ons aan te passen en hebben ondanks de lastige omstandigheden gedaan wat gedaan moest worden. Dank daarvoor.

Ook nu tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling zijn de omstandigheden anders. We kunnen het misschien niet vieren op de manier zoals we dat graag zouden willen. Volgens de stoïcijnse leer moeten we ons nu bewust richten op de goede dingen. Dat betekent dat we ons niet moeten richten op de omstandigheden waar we geen invloed op hebben, maar moeten focussen op de zaken waar we wel invloed op hebben. Dat is niet hetzelfde als passief zijn (we kunnen actief zo gezond mogelijk proberen te blijven), maar het betekent simpelweg dat we de omstandigheden moeten accepteren en daarbinnen op zoek moeten naar mogelijkheden. Laten we daarom ondanks de lastige tijden even stil staan bij wat we wel hebben, onze zegeningen tellen en er iets moois van maken.

Met die gedachte wens ik jullie allemaal gezondheid en hele fijne dagen.

Gerrit Oudendijk
Site Director Croda Nederland BV

JITSI test

JITSI-testAfgelopen 6 mei hebben Pim, Henny en André een test met JITSI gemaakt om te kijken hoe eenvoudig het zou zijn om op deze manier een video bestuursvergadering te organiseren. Eigenlijk was het een fluitje van een cent en verliep deze test heel succesvol.

Waarschijnlijk kunnen we op deze manier de volgende bestuursvergadering houden. Voor instructies voor het gebruik van JITSI, kijk dan bij berichten onder JITSI test bij de link Handleiding gebruik Jitsi

Een totaal vernieuwde website

De veranderingen op internet gaan snel. De oude website dateerde van augustus 2012. Dus tijd voor een structurele aanpassing. Waar de vorige site helemaal op maat was gemaakt en daardoor lastig aan te passen bij veranderingen in diverse “website-talen”, is de nieuwe gebaseerd op WordPress. Daar zit een enorme gemeenschap achter die alle benodigde aanpassingen regelt. 

De oude webmaster (Pim van Dijk) heeft een voorzet gedaan en de nieuwe webmaster (André de Jong) heeft de website -met zijn ervaring in de IT hoek-  naar eigen inzicht nog beter gemaakt. 

De website kijkt welk apparaat de bezoeker gebruikt en past zich nu daarop aan. Kijk je bijvoorbeeld met een tablet dan zie je de website voor een smal scherm. Draai je de tablet een kwartslag dan krijg je de website zoals die ook op een PC verschijnt.

ALV GUC verplaatst

In verband met het Corona virus heeft het bestuur van de GUC  besloten, in overleg met de directie van Croda, om de ALV van onze vereniging te verschuiven naar de Najaarsbijeenkomst op woensdag 14 oktober.

Een van onze leden stuurde een bijdrage van Susan Blanco (de Taalrecycler), met het verzoek om het door te sturen en daar geven we graag gehoor aan.

U vindt het hier terug op deze website

Blijf gezond, met vriendelijke groet

Henny Spruijt

Susan Blanco (De Taalrecycler)

Geïnspireerd door mensen

MAAR DE LENTE WIST HET NIET….Het was begin 2020… De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regenDe natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart… Het was Maart 2020… De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch…Iedereen wist wat er aan de hand wasMaar de lente wist het niet En debloemen bleven bloeien En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aanEn de zwaluwen kwamen terug En de lucht werd roze en blauw Het werd later donker en ‘s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen Het was Maart 2020… De jongeren studeerden online, vanuit huisKinderen speelden onvermijdelijk vooral in huisPubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doenMensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken Mensen moesten vanuit huis gaan werken Ondernemers kwamen in de problemen De meeste kinderen konden niet meer naar school Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld…Iedereen wist het
 

Maar de lente wist het niet en het ontsprootZe draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geurenHet was Maart 2020 Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventiefSommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk In de supermarkt waren allerlei schappen leeg Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer konMensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk… Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!! En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit… En de weken duurden ineens veel langer… En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen…De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held… De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht…Iedereen wist wat er gebeurde Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien De Magnolia stond in de knop De vogeltjes begonnen aan hun nestjesEn toen…Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen

 

Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit Sommigen leerden een nieuwe taal Sommigen ontdekten kunst Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug Anderen stopten met onwetend onderhandelen Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechtsvier mensen Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vindenAnderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was, deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijnMensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doenMensen herstelden van hun stressvolle levenMensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaarSommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaanGepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houdenHet was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen… En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uitHet was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaalEn de lente wist het niet, En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit

 

En het werd steeds warmer En er waren veel meer vogels En toen kwam de dag van bevrijding…De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was En dat het virus had verloren! Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!En toen ging iedereen de straat op… Met tranen in de ogen… Zonder maskers en handschoenen…De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was En de wereld was mooier en liefdevoller geworden En de mensen waren humaner geworden En ze hadden weer waarden en normen De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgenDoordat alles stilhad gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan En toen kwam de zomer…. Omdat de lente het niet wist En hij was er nog steeds Ondanks alles Ondanks het virus Ondanks de angst Ondanks de dood Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven…Susan Blanco (De Taalrecycler) “Geïnspireerd door mensen”Kun je me helpen om dit hart onder het riem zoveel mogelijk te verspreiden onder de mensen? Delen wordt enorm gewaardeerd

Boottocht over de Vecht

Het “dagje uit” was dit jaar een boottocht over de Vecht met als vertrekpunt Loosdrecht. ‘s Morgens een fikse regenbui maar verder viel de regen erg mee en kwam zelfs de zon zo nu en dan  tevoorschijn.
De dag is weer georganiseerd door de PVG en de GUC samen en Gerrit Bergsma en Jielis Boet kunnen terug kijken op een prima geslaagde dag.
Bijgaand treft u een foto-impressie van de bootreis gemaakt door Hennie Verboom. 

Croda “Responsible Care” prijs

Het Goudse chemiebedrijf Croda heeft maximaal nagedacht over hoe de reststromen – in dit geval glycerine – efficiënt te benutten. Door het project ‘Quarterback’ heeft Croda deze stroom volledig opgeheven en ingezet als energiedrager voor de vergisting van biogas.Het bedrijf werd hiervoor op 1 juni beloond met de Responsible Care-prijs.
Zie hier voor meer informatie

Croda Pensioenfonds

Het Croda Pensioenfonds heeft met ingang van 1 juli 2016 een eigen website en dus zullen er geen informatie/documenten meer op deze website worden geplaatst.
Wel kunt u onder “Documenten” de links naar al onze pensioenfondsen vinden.