Open dag Cargill Gouda

Cargill (voorheen Croda) Gouda gaat dit jaar weer een open dag op zaterdag 3 september tussen 10.00 – 16.00 uur organiseren.
Onder leiding van Peter Heese is er apart stuk gereserveerd over Historisch Gouda – Croda. Het zou bijvoorbeeld erg leuk zijn als er oud-collega’s zijn die ook iets leuks kunnen vertellen over vroeger (en nu).
Maar er zijn ook nog vrijwilligers nodig voor algemene zaken (algehele vraagbaak op terrein, koffie corner enz.)
Dus als er nog oud-collega’s zijn die hieraan mee willen werken, stuur dan een email naar info.guc.gouda@gmail.com

Overeenkomst overeenkomst Croda PTIC met Cargill

op 22 december 2021 heeft Croda aangekondigd dat een definitieve overeenkomst is ondertekend met Cargill voor het grootste deel van zijn Performance Technologies and Industrial Chemicals (“PTIC”) met een totale een waarde van € 915 miljoen.

Het afgestoten bedrijf, dat 77% van de omzet van PTIC in 2020 vertegenwoordigde, bestaat uit vijf productiefaciliteiten, waaronder de Gouda-fabriek in Nederland, de Hull-fabriek in het VK en Croda Sipo in China (een joint venture waarin Croda 65% bezit). , samen met aanvullende laboratoriumfaciliteiten ter ondersteuning van de belangrijkste aspecten van de afgestoten bedrijfsactiviteiten in Smart Materials, Energy Technologies en Industrial Chemicals.

Zie voor meer details https://www.croda.com/en-gb/news/transition-to-a-dedicated-consumer-care-and-life-sciences-company

Ingezonden stukje CAO/Pensioenonderhandelingen

Onderstaand memo over de pensioenonderhandelingen is op persoonlijke titel van Jan Oskam geschreven.

___________________________________

___________________________________

CAO/Pensioenonderhandelingen

___________________________________

In de vergaderingen van de GUC heb ik in het verleden diverse keren stilgestaan bij de komst van het nieuwe pensioenstelsel. In de afgelopen CAO onderhandelingen bij Croda is op de overgang naar het nieuwe stelsel ingespeeld en er is besloten per 01-01-2024 over te stappen.

De CAO / pensioe onderhandelingen bij Croda Gouda zijn afgerond.

De gepensioneerden zijn bij de aanpassingen niet betrokken terwijl ze indirect meebetalen aan de gegeven loonsverhoging van 13%. Deze wordt deels betaald uit een verlaging van de door Croda te betalen pensioenpremie. Croda gaat een vast percentage premie betalen en is verder niet meer verantwoordelijk voor het pensioenfonds.
In het verleden heeft Croda toegezegd dat de achterstallige indexatie voor de gepensioneerden na tien jaar niet vervalt omdat er een recht op is. Dat geld hoefde op dat moment niet bij het benodigde vermogen opgeteld te worden, er hoefde geen rekening mee gehouden te worden  als je maar publiceerde in het jaarverslag dat er geen recht op was. Croda heeft zijn verantwoordelijkheid teruggebracht tot het uiteindelijk betalen van de maximale premie van 33% en wil met twee jaar overstappen op het nieuwe pensioenstelsel en daarna van het pensioenfonds af.
FNV en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel
Tijdens de CAO/Pensioenonderhandelingen heb ik veelvuldig gemaild met Erik de Vries bestuurder van FNV Industrie en de onderhandelaar bij Croda Gouda, die aangaf dat de gepensioneerden leden volgens de statuten van de FNV niet bij de onderhandelingen betrokken mogen worden. De werkende leden maken de dienst uit.
Kijkend naar de afloop van de CAO/ Pensioen onderhandelingen bij Croda waar een voorbereiding heeft plaatsgevonden op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel leid ik af dat de FNV, nu niet en straks niet, in staat is de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel   voor de gepensioneerden goed af te handelen. Zij weten ook niet wie hun gepensioneerde leden zijn 
Croda Gouda vond zijn bijdrage aan het pensioenfonds te hoog.  De bijdrage die Croda Gouda aan het pensioenfonds betaalde bestond uit:
– het door de actuaris berekende geld nodig voor de pensioenopbouw van de werknemers en de kosten van het pensioenfonds.
-Vooruitlopend op het nieuwe pensioenfonds heeft de FNV afgesproken dat Croda een vast premiepercentage gaat betalen, onafhankelijk van de dekkingsgraad (Het risico als de dekkingsgraad omlaag gaat ligt dan bij de deelnemers). De maximale premiebijdrage van 33% is mogelijk niet toereikend om het gat dat voor de oudere werknemers ontstaat, bij een overgang naar het nieuwe stelsel, te compenseren.
Een bijdrage hiervoor van de gepensioneerden zou  onterecht zijn en mag niet verwacht worden.
 De pensioenpremie bijdrage van de werknemers, is vastgesteld op 2,65%  en wordt niet verhoogd omdat hun premieopbouw geen gevaar loopt. Door een deel van de kosten van het pensioenfonds door de deelnemers te laten betalen blijft er meer geld voor de premieopbouw van de actieven over. De gepensioneerden  zullen langer moeten wachten op (inhaal) indexatie.
Mijn probleem is dat de gepensioneerden sinds 15 jaar nagenoeg niet geïndexeerd zijn en de sociale partners onderhandeld hebben, over voorstellen die voor de gepensioneerden nadelig zijn, zonder ze in kennis te stellen. De vakbondsbestuurders hebben te maken met hun actieve leden en als het onderhandelingsresultaat voor de leden goed uitpakt keuren ze dat goed.
Zeker als de Sociale partners schrijven
 dat de gepensioneerden de door hen vurig gewenste  wijziging van de indexatiesystematiek tot 2023 krijgen aangeboden en dat het een verbetering voor de gepensioneerden is. Zonder de gepensioneerden geraadpleegd te hebben. Kijkend naar de inflatie ontwikkelingen is de kans zelfs groot, dat het een verslechtering is.
Voor het stemmen over het onderhandelingsresultaat hebben de leden gelikte informatie gekregen. Door een gespecialiseerde externe partij opgeschreven namens de werkgever en de bonden. De informatie verhulde de uitvoering en de gevolgen en de rol die Croda International heeft gespeeld. Vooruitlopend op een komende verkoop van Croda Gouda wilden zij van de verplichte reserveringen op hun balans voor het pensioenfonds af.
Vindt het pensioenfondsbestuur de voorstellen evenwichtig.
Zij schrijven: omdat de gewijzigde pensioenregeling maar voor een paar jaar zal gelden, vindt het bestuur de wijzigingen evenwichtig. Dat geldt ook voor de verminderde premie inkomsten, mede gezien de huidige dekkingsgraad.
Het koppelen van de indexatie van de gepensioneerden aan de loonsverhoging ( 3 jaar x 3%) schatten zij als positief in. Ik hoop dat het bestuur er rekening mee gehouden heeft dat de dekkingsgraad aan grote schommelingen onderhevig is, in januari 2020 was de actuele dekkingsgraad 113%, in maart 98% en in november 118%.
Kijkend naar de waarschuwingen van de Nederlandse Bank en het Internationaal Monetaire Fonds dat de aandelen koersen zijn geëxplodeerd en er een grote zeepbel (aan het) ontstaan is op de aandelenmarkt zal 2022 een moeilijk jaar worden. Zeker in combinatie met de aanhoudend hoge inflatie en de lagere economische groei.
Ik wens het pensioenfondsbestuur wijsheid en succes toe want alle verantwoordelijkheid ligt nu daar.
Wat mogen de gepensioneerden verwachten als overgegaan wordt naar het nieuwe stelsel.
Op het vermogen van de gepensioneerden is een gemiddeld rendement gemaakt van ruim 9%. Het vermogen van het pensioenfonds is in die tijd verdrievoudigd. Als dan geen rekening meer gehouden hoeft te worden met de dekkingsgraad en er geen gekke dingen gebeuren, mag je verwachten dat de achterstallige indexatie van de gepensioneerden uitbetaald kan worden en het pensioeninkomen aangepast. Van het fonds mogen we verwachten dat we daar op korte termijn persoonlijk over geïnformeerd worden.

Van: Jan Oskam.
E-mail : j.oskam@zonnet.nl
10-11-2021.                                                                  

Boottocht over de Vecht

Het “dagje uit” was in 2019 een boottocht over de Vecht met als vertrekpunt Loosdrecht. ‘s Morgens een fikse regenbui maar verder viel de regen erg mee en kwam zelfs de zon zo nu en dan  tevoorschijn.
De dag is weer georganiseerd door de PVG en de GUC samen en Gerrit Bergsma en Jielis Boet kunnen terug kijken op een prima geslaagde dag.
Bijgaand treft u een foto-impressie van de bootreis gemaakt door Hennie Verboom. 

Croda “Responsible Care” prijs

Het Goudse chemiebedrijf Croda heeft maximaal nagedacht over hoe de reststromen – in dit geval glycerine – efficiënt te benutten. Door het project ‘Quarterback’ heeft Croda deze stroom volledig opgeheven en ingezet als energiedrager voor de vergisting van biogas.Het bedrijf werd hiervoor op 1 juni beloond met de Responsible Care-prijs.
Zie hier voor meer informatie

Croda Pensioenfonds

Het Croda Pensioenfonds heeft met ingang van 1 juli 2016 een eigen website en dus zullen er geen informatie/documenten meer op deze website worden geplaatst.
Wel kunt u onder “Documenten” de links naar al onze pensioenfondsen vinden.

Feestavond PVUG

Aan alle leden van de PVG
Bij deze nodigt de Personeelsvereniging u uit om het feest te bezoeken op vrijdag 20 maart.
Het feest wordt gehouden in Partycentrum Het Witte Paard, Gildeweg 2, 2632 BA Nootdorp.
Website: https://www.wittepaard.nl/
De avond zal bestaan uit uitgebreid buffetten met diverse wereldgerechten en live cooking mogelijkheden en vervolgd met een prachtige DJ show met videoscherm achter de dansvloer. Website:  https://music-and-more.nl/sets/
Tijdens de avond zal er ook een casino staan en wordt ook een cocktailbar geopend.
Voor degenen die het hoogst scoort bij het casino stellen we een prijs beschikbaar.

Voor de mensen die zich na het eten wat willen terugtrekken is er een separate ruimte waar men in alle rust en onder het genot van een drankje kan bijpraten
We bieden ook de mogelijkheid aan om naar het feest te komen per bus.
Deze zal vertrekken vanaf Croda P2 om kwart over 6.
Om kwart over 12 ’s-Nachts zal deze weer vertrekken vanaf de feestlokatie.

De locatie is ook bereikbaar via openbaar vervoer:
uitstappen op NS station Den Haag Ypenburg;
het is daarvandaan wel 20 minuten lopen naar de feestzaal (volgens ov9292).

Uiteraard is de locatie ook voorzien van een ruime parkeergelegenheid (zonder kosten).
Graag willen wij u vragen bij uw aanmelding het aantal personen voor deze avond op te geven.
Opgeven kan bij Paul v.d. Berg ,  paul.van.den.berg@croda.com en bij
Ron van Aken,  ron.van.aken@croda.com
Uiterste datum is 11 maart.
Je kunt maximaal 2 deelnemers opgeven: jezelf plus eventueel één introducée.
De entreeprijs bedraagt € 10,00 per persoon.
Het toaalbedrag kan worden overgeboekt op de rekening van de personeelsvereniging: ABN-AMRO  NL79 ABNA 0580 6546 21 t.n.v. Personeelsvereniging Unichema (jawel, een heel oude naam).